Sunday, March 12, 2017

Pastorn funderar: Pilgrimsvandring med Pastor Mari

I det här avsnittet av Pastorn funderar så intervjuar jag Pastor Mari om hennes pilgrimsvandring hon snart ska bege sig på.