Saturday, November 19, 2016

Predikan Mikaelidagen

S:t Mikaels kyrka den 2 oktober 2016

Idag firar vi Mikaelidagen här i S:t Mikaels kyrka. S:t Mikael är en av ärkeänglarna som nämns i Bibeln och figurer i både konst och folktro. Änglar är något vi alla har en bild av vad det är. Änglar finns på bilder, statyer, tv-serier och media omkring oss. Kanske är det något sådant här vi tänker oss då: 

Snälla figurer med vingar som skyddar och vakar över oss. Det är vanligt  att ha små änglar som prydnader hemma, på kort och i trädgården. Det finns också dem som på sätt och vis tillber änglarna. 

Förutom ärkeängeln Mikael finns det många andra änglar och berättelser om änglar i Bibeln. Änglarna liknar ofta människor och utför uppdrag som Gud gett dem.  Ibland utför de rätt så otrevliga och våldsamma uppdrag. Men alla uppdrag har något gemensamt: de utförs för att skydda Guds folk eller för att föra fram viktiga budkskap. 

Den första berättelsen om änglar är då Abraham får besök av tre änglar. Abraham är redan mycket gammal och sitter vid dörren till sitt tält i en skogsdunge. Änglarna kommer till honom som tre män. Abraham förstår ändå att det är fråga om änglar som har något budskap till honom från Gud. Han lagar mat åt dem och låter änglarna äta i lugn och ro innan han frågar dem vad deras ärende gäller. Till Abrahams förvåning frågar änglarna efter Abrahams fru Sara och säger att hon ett år senare ska få ett barn. Det är en stor nyhet för både Abrahma och Sara för de är redan gamla, rentav pensionärer. Men för Gud är allting omöjligt och Abraham och Sara får inte bara en pojke utan fyra!

Men änglarna ser egentligen inte ut som människor. De bara visar sig i den formen så att vi inte ska bli skrämda. Profeten Hesekiel berättar om en syn där han ser änglarna i sin himmelska skepnad. Hesekiel verkar tycka att de nog rätt så skrämmande ut. Han säger att änglarnas kropp liknade en människas. Men de hade liksom en framsida åt alla fyra håll, alltså fyra ansikten, händer och fötter på fyra sidor. De hade stora vingar som de kunde flyga med och vingar som täckte deras kroppar, likt skalbaggens skal. Hela ängeln var omringad av eld, lågor och blixtar och det var ett sken som lyste omkring dem. 

Jag tror nog man blir rädd med mindre och det blir människor ofta då de möter änglar. Jesu Mamma Maria får besök av ängeln Gabriel. När han kommer till henne blir hon förskräckt, men ängelns ord lugnar henner snabbt. Hon blir ändå minst lika förvirrad över det ängeln säger henne som Abraham och Sara blev över löftet om barn. Maria är ung och ska få barn, men inte vilket barn som helst utan Guds egen son. Ängeln hälsar henne med orden ”Var hälsad, du högt benådade” alltså du som har fått stor nåd och ära av Gud. Därför kallar vi ju också Maria för Gudsföderskan.

Maria är den av de få människor som får riktigt änglabesök och det inte endast en gång utan rentav två gånger! Maria är en av dem som går till graven på söndagsmorgonen. Graven är tom och istället för Jesus som de förväntade sig står där två änglar. Två män i helvita kläder med ett starkt sken omkring sig. De berättar för Maria och de andra kvinnorna att Jesus har uppstått och lever. 

Förutom dessa berättelser och många andra står det en hel del om änglar i Bibeln, hurudan är och vad de gör. Vi får lära oss att de är skapade av Gud och han kan leda dem som Han vill. De visar sig för oss endast på Guds befallning och de är tillför att tjäna Gud och oss. De är odödliga och är mycket visa, men inte alltvetande som Gud. Vi ska inte tillbe dem eller be till dem. Utan det är de som prisar och ärar Gud kring hans tron. De bevarar och skyddar oss. 


Så bilden av änglar som den här stämmer rätt så bra och påminner oss om att vi alla är så viktiga att Gud har skapat änglar för att skydda och tjäna oss. Kanske någon av oss får träffa en ängel någon gång och det är inte lite det. Men vi alla får träffa Jesus. Han möter oss i bönen och här i vår gemenskap. Vi får också här helt konkret möta Honom i nattvarden, i brödet och vinet. Amen. 

--------------Den här predikan har jag hållit i S:t Mikaels kyrka i Kyrkslätt. Det här är en oredigerad version av de anteckningar jag hade för predikan. De är menade för att stöda mig i att hålla det tal vi kallar predikan. Därför kan det som läst text verka som om det finns logiska hopp och texten kanske inte rikttigt fungerar som skriven text

No comments:

Post a Comment