Wednesday, December 9, 2015

Församlingens hälsning till studenterna

Församlingens hälsning till de nyblivna studenterna. Självständighetsfest och studentdimissioni Kyrkslätts gymnasium, hösten 2015.


Mina damer och herrar, lärare och elever;

Bästa nydimitterade studenter,
jag har äran att få framföra församlingens gratulationer till er: Grattis!

Ni har kämpat hårt under de gångna åren. För att göra det möjligt för er att bli färdiga har många pennor slitits ut. Era hjärnor och sinnen har fått ta emot mer information än någonsin tidigare. Just nu är ni på topp, ni kan och vet massor. Någon har också sagt att man känner sig aldrig så vuxen som då man går ut gymnasiet.

Era insatser, alla tårar, allt svett, har inte varit förgäves. Men all forskning visar på att ni snart, inom några år, kommer att glömma ungefär 2/3 av det ni lärt er. Det kan vi inte skylla någon för, inte er eller era lärare. Det bara är så.

Ni kommer kanske att fortsätta att studera vid universitet, yrkeshögskola eller något institut. Ni kommer att lära er sådant som förbereder er på ert yrke. Ni kommer att bli specialister på just ert område; att göra ert jobb så bra som möjligt. Då är det helt naturligt att en del av den kunskap ni har idag måste ge vika för det nya ni kommer att lära er.

I gymnasiet har ni lärt er massor, ni har samlat på er fakta och kunskap. Men det kanske inte heller är det viktigaste. Ni har först och främst börjat lära er att tänka och resonera som vuxna och att bli ansvarstagande och mogna individer och medborgare. Ni har påbörjat er resa mot visdom och erfarenhet.

Just nu, på topp och så vuxna som ni aldrig senare kommer att känna er, kanske ni känner er som att ni klarar av allting. Men ni kommer att märka er att ensam klarar man av väldigt lite, men tillsammans klarar vi av det mesta. Er framtida resa kommer att handla mycket om att lära sig att lita på varandra och andra.

Ni kommer att möta motgångar och svårigheter ni inte kan fantisera er. Ibland är det andra som orsakar dem, ibland ni själva. Det är lätt hänt att motgångarna leder till bitterhet. Hur jobbigt det än är med motgångar, låt inte er bli slagna och besegrade. Möt motgångarna med godhet, ödmjukhet och kärlek. Låt er bli undervisade av dem. Den allra djupaste visdomen kommer att växa fram ur de svåraste av tider.

 Så här precis innan självständighetsdagen blir vi också påminda om att vårt land och vårt samhälle inte är byggt och format av en enda individ. Ingen skulle ensamt ha klarat av det. Vårt land är byggt på samarbete, respekt, solidaritet och sisu. Nu har det blivit er tur att fortsätta bygga det här landet. Nu har det blivit er tur att tillsammans förvalta fädernes arv och vår planet.


Min hälsning till er är att ta hand om er själva, men också om de människor ni har omkring er; speciellt då det är svårt. Tro på er själva, men kom ihåg att ni ännu har mycket framför er. Bevara det goda och glöm det dåliga. Gå mot framtiden med glädje! Än en gång: Grattis!No comments:

Post a Comment