Sunday, September 13, 2015

Predikan: Tacksamhet

15. söndagen efter Pingst, Tvåspråkig högmässa med välsignelse av frivilliga, S:t Mikaels kyrka den 6. september 2015, Matt 11:25-30

Därhemma brukar vi ofta se på barnprogram med våra barn. Ett av favorit programmen är Mumin. I Mumindalen händer och sker det saker i varje avsnitt. Alltid något nytt äventyr att ge sig ut på. Muminfamiljen har dessutom ofta besök i Muminhuset och bjuder på den en läckerheten efter den andra. Det verkar som att oberoende av vad som händer ställer Muminfamiljen till med någon form av måltid. Allra helst en fest med fyrverkerier och tårta. Det är ingen skillnad om de lyckas med något eller möter någon besvikelse. Vad som än händer ställer de till med fest och alla deltar i förberdelserna och i det roliga.

Muminfamiljens mentalitet är beundransvärd: tacksamhet för allting som händer. Tacksamhet för både goda tider och motgångar. I Bibeln stöter vi på en uppmaning till liknande. Att vara tacksam över allting. Det är ingen lätt sak, men sist och slutligen är det endast fråga om vår inställning till livet och det som sker oss. Möter vi allting med tacksamhet och i bön ger Gud pris och ära så får vi också själv det lättare.

Jesus talar om att vi ska ta hans ok. Det är lätt och skonsamt. Ett ok är ju ett slgas primitivt system för att bättre kunna bära tunga saker eller göra det lättare för dragdjur att utföra sin uppgift. De religiösa ledarna i Jesu samtid beskrev den dåtida lagen som ett mycket lätt ok. En lätt vikt att leva under. Jesus kommer inte för att upphäva lagen, utanför att fullborda den.

Genom att Kristus dör och uppstår ställs lagen i sin egentliga ställning. Lagen är inget som förbinder människan. Någonting som är omöjligt att hålla och endast framkallar dåligt samvete och skuldkänslor, för att inte tala om straff och sanktioner. Lagen skrev för att göra det tydligt vad synd är, vad det är som skiljer oss från Gud. Vad som skiljer det förgängliga från det heliga. Genom att känna lagens krav förstår vi det som Gud gör genom Kristus.

Det ok som Jesus talar om är kärlekens ok. Gud har älskat oss först. Från honom kommer vårt liv. Ett evigt liv som strömmar fram ur vårt inre. Ett liv som består i frihet, kraft och frid i den Heliga Anden. Det livet, den Heliga Ande, som vi har i oss väcker också vår tacksamhet. Jesu ok är ett lätt ok, det är ett nytt liv. Kärlek vi får ta emot och ge vidare. Som Guds folk får vi ta hand om varandra och om andra. Vi får sprida vidare det nya livet i Kristus. Varje dag och speciellt varje söndag får vi fira och vara glada över detta nya liv. I våra hjärtan har vi en lika stor och till och med större tacksamhet och glädje än Muminfamiljen.

Ära vare Fadern, Sonen och den Heliga Anden, nu och alltid, och i evigheters evighet. Amen.
------
Den här predikan har jag hållit i S:t Mikaels kyrka i Kyrkslätt. Det här är en oredigerad version av de anteckningar jag hade för predikan. De är menade för att stöda mig i att hålla det tal vi kallar predikan. Därför kan det som läst text verka som om det finns logiska hopp och texten kanske inte rikttigt fungerar som skriven text