Saturday, August 29, 2015

Predikan: Om förebilder


Predikan 12. söndagen efter pingst
S:t Mikaels kyrka, den 16. Augusti, Högmässa med konfirmation

Idag är en speciell dag för er som blir konfirmerade idag. Ni passerar idag en milstolpe på vägen mot att vara vuxen och myndig. I flera månaders tid har ni gått i skriftskola. Ni har bekantat er med församlingen och kyrkan genom olika samlingar, Gudstjänster och program. Vi har försökt att ge er en mångsidig bild för er vad det betyder att vara församling och kyrka. Men också ett tillfälle för er själva att fundera över vem ni själva är, vill vara och vad det här med Gud egentligen är. Lägret har kanske varit det främsta tillfället för detta.

Under lägret och i församlingen har ni också fått träffa många olika slags människor. Jag hoppas att ni kunnat se i dessa människor förebilder i vad det betyder att tro på Kristus och att vara en god människa. Församlingen är en samling av bristfälliga människor, som tillsammans strävar efter att bli bättre människor och att mer och mer likna den ultimata förebilden: Jesus.

Dagens evangelietext handlar också om just förebilder, vem är en god förebild och vem inte. Jesus talar om människor som borde vara goda förebilder för andra. Men Jesus påpekar att dessa, som han kallar för fariseer och skriftlärda, gör tvärtemot vad de lär. De är inte ärliga mot sig själva eller mot andra. I bibeln kallas detta för hyckleri.

Dessa fariseer och skriftlärda söker efter att få ta emot lov och pris av människorna, att få samma slags behandling och status som rock-stjärnor fastän de inget gjort för att förtjäna det. Det är i sig inget fel med att försöka bli kändis, men då man själv endast försöker bli sedd av andra samtidigt som man uppmanar andra till raka motsatsen, så är någonting inte riktigt rätt ställt.

Jesus visar på ett annat sätt att leva. Våga vara dig själv, utan skryt eller eller att försöka vara andra till lags. Försök att ställa ditt sikte på sådant som inte kan bli förstört eller förändras. Sträva efter att göra gott, älska andra och att bli bättre på att vara just du.

På frågan hur man gör det, svara Jesus: följ mig. Lär av mig. Följ mitt exempel. Låt mig vara en förebild. I mig finner du mening, riktning, sanning och frid. Idag får ni, konfirmander, svara ja till denna kallelse och till ert dop.

För länge sedan har ni blivit döpta. När vi blir döpta som barn så minns eller förstår vi knappt något av vårt eget dop. Under skriban får vi ett tillfälle att förstå vad som händer vid dopet och vad som givits oss i den stunden. Idag får ni säga ert “ja” till detta dop och den kristna tron.

Tron på Jesus och Gud, det vi får i dopet, är inte en gåva vi får ta emot och sedan ska ställa på hyllan och torka av den nu och då. Tron på Jesus är inget som inträffar först då vi lämnar det här jordelivet och övergår till det himmelska. Tron på Gud är ett liv med Jesus, som vi får leva redan nu och här.

I skriban brukar jag säga att det kristna livet kan sammanfattas eller förenklas till fyra punkter. Fyra B bokstäver. Fyra B vitaminer vi inte klarar oss utan. De fyra B:na är: Bibeln, Bönen, Brödra- & systragemenskap och brödsbrytelse alltså nattvarden. Under er skriba har ni fått en bibel, lärt er att läsa den och förstå den. Vi ledare har försökt ge er exempel och förebilder för hur man kan be och vad det betyder att söka Gud. Under skriban uppstod en speciell sorts gemenskap, en gemenskap som ni som kristna får dela med församlingen och alla kristna världen över. Idag får ni dessutom för första gången självständigt bruka det sista B:et, brödsbrytelsen eller nattvarden. Efter er konfirmation får ni själva komma till nattvard när ni så vill.
I nattvarden får vi uppleva en del av den verklighet och det liv vi får ta emot i dopet, en försmak av det himmelska livet. Jag hoppas att ni fortsätter att söka goda förebilder och att ni med hjälp av de fyra B:na kan växa som personer och i tron på Kristus.

Med de orden har vi kommit fram till det som ni väntat på. Nu ber jag er, kära ungdomar, att komma fram hit till altaret för att tillsammans med församlingen bekänna er till vår kyrkas tro. Varsågoda, kom fram.

------
Den här predikan har jag hållit i S:t Mikaels kyrka i Kyrkslätt. Det här är en oredigerad version av de anteckningar jag hade för predikan. De är menade för att stöda mig i att hålla det tal vi kallar predikan. Därför kan det som läst text verka som om det finns logiska hopp och texten kanske inte rikttigt fungerar som skriven text 

No comments:

Post a Comment