Thursday, December 25, 2014

Tal till studenterna

Tal till de ny-dimmiterade studenterna vid Kyrkslätts gymnasium, hösten 2014

Ärade Studenter!
Ni har idag uppnått en av era livs största stunder, ni får pryda era huvuden med den vita mössan och ansluta er till skaran av studenter i vårt land! Ni har läst, pluggat och arbetat hårt för att uppnå detta. Men vad är det som ni egentligen har uppnått?

Idag när ni dimitteras från gymnasiet är ni på toppen av kurvan av kunskap ni har och kommer att ha. Aldrig kommer ni att vara så allmänbildade som ni är just nu. Genom ert hårda arbete har ni inte endast erhållit teoretisk kunskap, ni förfogar nu över en större begreppsförmåga och förståelse än tidigare. Studierna har vidgat era horisonter och nu ligger världen öppen för er.


Lägg den under er! Ta vara på denna tid i era liv. Res runt världen och besök platser ni aldrig varit på. Pröva på nya saker. Pröva på sådant som är okänt och som skrämmer er. Hitta era gränser och bryt dem! Genom gå in till det okända och över sina gränser, ut ur bekvämligheten och det kända kommer ni att gå in i en resa in er själva. En resa som testar vem ni är och vem ni vill vara. Vad ni står för, vad ni vill försvara och vad ni vill låta vara.

Det är en viktig process, även om den är både lockande och skrämmande. Genom den resan kommer ni att utveckla er egen karaktär och ert eget liv. Ni kommer att växa till som människor och personer.

Även om ni efter resan kommer att vara unga till åren, kommer ni att ha vuxit och åldrats flera år. Låt inte någon se ner på er för att ni är unga. Men kom ihåg, att även om det är ni som är framtiden för vårt land, så är framtiden byggt på det förgångna. På dem som är äldre och de som byggt upp detta samhälle.

De har gett sina liv, tid, ork, vilja och hälsa för att bygga samhället vi har idag. Var stolta över dem och att ni kan kalla er Finländare och stundeter! Om de behöver er insats och er hjälp, så var beredda att sträckta ut er arm till dem!

Världen och vardagen består i det vi är tillsammans. Ni är nu på topp och har allt ni behöver för era kommande liv. Men ni behöver se, uppleva och göra bort er för att kunna använda det ni lärt er. Tillsammans med andra bygger ni för framtiden. Tillsammans bygger vi en bättre värld. Tillsammans och i gemenskap med andra förstår vi vem vi verkligen är och vart vi är på väg.

Så ge er frimodigt iväg på resan ut i världen och in i er själva. Kom tillbaka styrka och utrustade med vishet.

Guds rika välsignelse önskar jag er!

No comments:

Post a Comment