Thursday, December 25, 2014

Jul tal

Tal på julbönen i Kyrkslätt 2014

En mörk höstkväll utspelar sig en dramatisk scen. Händelsen skakar om världsordningen, hela kosmos som vi känner den. Det okända och annorlunda, det vi kallar transcendent och mysterium, har blivit känt och närvarande, immanent och förståeligt.

Gud som var långt borta och allt det människan inte var, har nu kommit nära och själv blivit människa. Idag firar vi denna händelse, en födelsedagsfest! Vi läser och minns alla de personer som var inblandade i händelsen. Änglar, herdar, österns visa män, det unga paret Josef och Maria och deras släktingar och med dem hela staden Betlehem.

Maria och Josef var enkla och vanliga människor. Hederliga donare som försökte leva ett rätt och vara goda medborgare. Maria förstod knappast vad det var som hänt henne, förrän mer än 30 år senare då Kristus uppstått. Maria måste ha varit förvirrad och ha blandade känslor. Josef förstod ännu mindre, att han hade blivit pappa till ett barn han inte riktigt förstod hur det kommit till. Och ängelns ord om att den här lilla pojken är särskild och speciell.

Herdarna, de med det minst åtråvärda yrket på den tiden, kommer för att hylla den nyfödda kungen. För att hylla Gud själv, eftersom de sett att bataljoner av änglar intagit positioner omkring staden för att skydda den och lovsjunga Gud.

Staden som är proppfull men människor, allas gästrum är fyllda och invånarna hade det svårt erbjuda husrum och fullgöra sina plikt åt sina släktingar som var på besök. Därför hade också Maria och Josef fått flytta in i husets nedre del där djuren var om natten. Barnet fick ligga i djurens matskål.

Historien om Gud som blir människa började redan i paradiset. Människan valde att gå en annan väg och leva ett annat liv än Gud ville. Separationen mellan Gud och människan fick långtgående följder. Men redan från den stunden lovade Gud människan att återupprätta relationen. Det måste ske på ett sätt som människan förstår. Genom något som är bekant och känt. Profeterna talade om det och förutspådde hela Jesu liv. Nu gick allting I uppfyllelse!

Gud har blivit människa, en av oss, en vi känner, en som känner oss. Hans budskap var enkelt, men ett budskap som berör oss ända in i själen. Gud har kommit för oss, han vill återuppta kontakten, börja leva ett liv tillsammans med oss. Han har förberett allt för oss, det är bara att tacka och ta emot. Börja vandra sida vid sida.
Idag firar och minns vi denna händelse. Det är en gåva till oss. Ett paket som innehåller något evigt. Redan ikväll får vi börja använda den gåvan. Ta emot Kristus i våra hjärtan och låta hans ande flöda över i oss.
Det är julens mysterium. Det okända har blivit känt. Gud har blivit människa, för oss. Så att vi skulle kunna komma till Gud.

No comments:

Post a Comment