Thursday, December 25, 2014

Här och nu i den åttonde dagen

Artikel om eskatologi i tidskriften Kummin, december 2014

Den åttonde dagen. Den dagen lever vi, i väntan på det kommande riket. Vi kan läsa att Gud skapade himlen och jorden på sex dagar och att han vilade på den sjunde. Vi har sedemera levt enligt denna tidsindelningen, sex dagar arbete och en dag vila. Gud blir människa genom sin son Jesus Kristus, han dör på ett kors och uppstår på den tredje dagen. Lärjungarna och den unga kyrkan började fira Hans uppståndelse på söndag morgon, det var den nya dagen. Den nya Adam och en ny världsordning hade kommit. I Gudstjänsten och nattvarden förflyttades församlingen till en annan tid. I nattvarden var de både kvar i tiden och redan i evigheten. Himlen hade blivit en plats på jorden. Det är den åttonde dagen.

Som kristna lever vi hela tiden i detta ambivalenta spänningsfält. Å ena sidan är vi kvar här i tiden och på jorden och lever sju dagar åt gången. Men samtidigt är vi delvis redan i det kommande, i den åttonde dagen och väntar på att Kristus ska komma tillbaka.

Jesus red in i Jerusalem medanfolket sjöng ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn!”(Matt 21:9). Han gick in i templet och rensade det från alla som sålde och köpte där. Något senare sade han att han ska riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar(Mark 14:58). Templet var den plats där den gudomliga och andliga dimensionen mötte den mänskliga och jordsliga. Gud ”bodde” i templet, det var den plats där människa och Gud kunde mötas så att säga ansikte mot ansikte. Genom sin uppståndelse upprättade han templet till vad dess egentliga betydelse och funktion.

Jesus är död i tre dagar och under de tre dagarna bygger Han upp det nya templet. Paulus skirver att vi är Guds tempel och att Guds anden bor i oss(1 Kor 3:16). Nu är vi den plats där Gud möter oss. Guds rike finns inom oss och mitt ibland oss då vi samlas för att fira Kristus på den åttonde dagen(Luk 17:21).

Guds rike är redan här i oss och bland oss, men inte som ett synligt rike. Det riket har ännu inte kommit i sin fulla glans och härlighet. Gudsriket kommer som ett synligt rike först då Jesus kommit tillbaka och upprättat och förnyat världen.
Jesus berättar utförligt för sina lärjungar hur det kommer att vara då han kommer tillbaka till jorden. Återkomsten ska föregås av vida naturkatastrofer, krig och kriser. Man får nästan bilden av att det är ett världsomfattande kristillstånd. Varje människa kommer att drabbas.(Matt 24-)

Människor har försökt tolka olika naturfenomen och krigstillstånd som tecken på att människosonens återkomst kommer. Vi kan endast försöka fantisera oss hur människor under första världskriget kände då de fick höra att nästan hela världen blivit en krigszon. De finns också de som idag menar att vi nu ser tecken som tyder på att Jesus kommer tillbaka. Vi hör ”krigslarm” (Matt 24:6)varje dag via de globala medierna. Men en snabb genomgång av historieböckerna ger vid handen att vi idag lever i en av de mest fredliga perioderna någonsin.

Även om Jesus ger omfattande anvisningar om tecken som tyder på hans återkomst, verkar det som om han i första hand uppmanar oss att förbereda oss på det kommande. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern (Matt 24:36). Vi vet inte när det inträffar, men vi ska leva som om den dagen var imorgon. I västvärlden har det vuxit fram en rörelse som av vissa kalla för ”prepping”(från engelskans prepare, att förbereda sig). Människor i olika åldrar och av olika bakgrund bygger sig enorma bunkrar, förser sig med vapen och konserverad mat som räcker i åratal. De ordnar övningar där de går igenom hur de ska agera då SHTF(Shit Hits The Fan, alltså då världen går under). De tar Jesu ord om förberedelse mycket allvarligt och konkret.

Jag tror att Jesu uppmaning är mer av det andliga slaget. Det handlar i första hand om att förbereda våra hjärtan på att Jesus kommer tillbaka och i andra hand att med sunt förnuft förbereda sig på undantagstillstånd. Alltså att leva redan här i Gudsrike, men i vänta på det kommande. Jesus förklarar det här genom att berätta några liknelser: om en god och en dålig tjänare, om talenterna, de tio brudtärnorna och om fåren och getterna(Matt 24:45-25:46). Poängen i alla är att vi ska göra oss redo genom att utföra de uppgifter vi blivit anförtrodda med. I sin enkelhet att leva ut evangeliet, ta hand om de sjuka och ensamma, ge mat åt de som hungrar och kläder åt den som är naken. Att låta Guds rikes kapital växa, göra så att talenterna blir fler.

Genom att låta anden som bor i oss flöda fritt, som strömmar av levande vatten, låter vi Gudsriket sprida sig omkring oss. Det är att leva med hjärtat i evigheten, i den åttonden dagen, men ändå kvar här på jorden. I gemenskapen med Kristus och med varandra är v i redan i den kommande världen.


No comments:

Post a Comment