Monday, August 11, 2014

The problem with minimalism

Art of manliness publicerade en intressant artikel om problemen med minimalism-trenden.

Det jag håller mest med om, är att minimalism trenden inte lyckas med att fullgöra sitt eget mantra: bli kvitt all oro om materia och fokusera på de "viktiga" sakerna i livet. Ändå kretsar mycket i minimalsim bloggarna och böckerna om just saker och materia.

Ändå tycker jag att minimalism trenden har mycket att ge och lära oss. Vi är helt för omringade av saker och saker har blivit vår (av)gud. Viktigare än vilka saker, hur många osv. är vad vi väljer att göra med våra ägodelar. Tycker jag.