Tuesday, June 25, 2013

Papper vs. laptop Update!

Som jag gissade är ekvationen inte hel lätt för att avgöra vilket som är grönare. De undersökningar jag hittade jämför e-böcker med vanliga böcker, pekdatorer med dagstidning etc.

Det verkar dessutom inte heller finnas någon undersökning som skulle ange t.ex. en pekdators hela ekologiska fotavtryck(råmaterial, produktion, användning, återanvändning..). Denna studie gör ett försök till välmotiverade uppskattningar och konstaterar: en högskolestudent som använder en pekdator flitigt varje dag i 3 år(anteckningar, läsa tentlitteratur, epost..allt på plattan!) så motsvarar ungefär det ekologiska fotavtrycket för att göra "allt i papper". Detta projekt konstaterar att det blir mindre pappersskräp om alla studenter använder pekdatorer. Men projektet verkar inte beakta pekdatorns ekologiska avtryck.

Denna studie konstaterar att köper och läser man mer än 20 oanvända böcker en gång och slänger dem, så motsvarar det det ekologiska fotavtrycket för en läsplatta(typ Nook, Kindle).

Denna artikel konstaterar att om man bara snabbläser dagstidningen så är det mer ekologiskt med pekdator/dator än papperstidning. Men om man läser tidningen flitigt och dessutom delar en tidning på flera personer(t.ex. i en familj eller på arbetsplatsen) så är papperstidningen mer ekologisk.

För kontor och papper-vändar branscher verkar det som om det är mer ekonomiskt att lämna pappren bakom och helt övergå till digitala filer. Jag kunde inte hitta studier som skulle jämföra de ekologiska fotavtrycken för papper och papperslöst. Endast studier som visar att det skulle vara mer ekonomiskt. Denna artikel konstaterar att det finns mycket felaktig information om hur ekologiskt det är att över gå till "paper-less", men ger inga exakta tal.

Denna artikel konstaterar att både papper och digitalt är ungefär lika skadligt för miljön för tillfället. Artikeln pekar också på att många studier förbigår viktiga variabler, så som livscykel, transport etc. Slutsatsen i artikeln är att om vi effektiverade vår papperanvändning(allt från odling, till print, anvädning, återanvänding..) så skulle papper vara mycket mer ekologiskt! I artikeln finns en viktigt poäng, tycker jag, nämligen: vi använder papper och datorer enligt slit & släng metoden. Om vi verkligen skulle använda både papper och datorer tills de gick i bitar skulle det ekologiska fotavtrycket vara ett helt annat än det är idag.

Så till min ursprungliga fråga: vad är mer ekologiskt papper eller dator? och vilket är bättre för mig?

Jag vet inte.

Jag vet att:

  • Jag gillar den tryckta morgontidningen
  • dagböcker i papper
  • tryckta böcker. 
  • Jag vet att jag hellre för anteckningar, skriver alla jobb grejer på datorn och gärna läser e-böcker på surfplattan. 
  • Jag avskyr att ha papper hemma i hyllorna(jag tömde nyss mitt barndomsrum från alla anteckningar etc. från grundskolan och gymnasiet. Det blev nästan 3/4 kubik papper!!). 
  • Jag kan ha alla dokument och anteckningar med mig på en gång då jag har laptop:en med mig och den väger mindre än pappren för alla anteckningar jag annars skulle behöva bära med mig.
  • Jag skriver fortare på dator
  • Det är lättare att söka bland dokumenten på datorn

No comments:

Post a Comment