Sunday, June 23, 2013

Kapitalismens lögn

Jag är den viktigaste personen på jorden. Mina behov och det jag vill måste ha högsta prioritet av allt. Min vilja och min rätt som individ är det viktigaste.

Den största lögnen i världen. Punkt.

No comments:

Post a Comment