Sunday, June 23, 2013

En tanke

Det allra värdefullaste i världen saknar materia eller form i det timliga; kärlek, glädje, vishet, lyckam frid, sinnesro, bön och frihet.

En tanke bara.

No comments:

Post a Comment