Saturday, March 30, 2013

Den sjätte dagen

På sjätte dagen skapades människan, och vid sjätte timmen – då det är tid att äta – åt hon av trädet. På sjätte dagen och vid sjätte timmen återskapade Herren människan och botade hennes skada. På sjätte dagen och sjätte timmen fästes han vid korset.


Theofylaktos, Utläggning av Matteus evangelium. PG 123:465ff
översättning av: Olof Andrén

No comments:

Post a Comment