Wednesday, August 1, 2012

Läst: Jonas Gardell "Om Gud"

År 2003 utkom Gardels bok om Guden gamla testamentet på Norstedts förlag som en följare till hans bok Jesus. Gardell säger både i förordet och i efterskriften att han inte är teolog eller forskare. Det han skriver är andras upptäckter och forskningsresultat. Gardell vill ge äran till dessa människor, men det enda han lyckas med är att ge dem skulden för en bok med osanningar! Det är min åsikt.

Varför en icke-akademiker överhuvudtaget vill ge sig inpå att göra studie på ett mycket svårt ämne med hjälp av högst akademiska källor, förstår jag inte. Utan sakkunskap är företaget hopplöst från början. Gardells metod är flummig och nästan icke existerande. Han hoppar fram och tillbaka, blandar ihop ämnen, fakta och teorier. Han använder konstiga tolkningnycklar och metoder. Närmast kan man säga att han använder sin egna post-moderna världsuppfattning för att förstå religiöst-politiska scheman från 4000 år tillbaka. Gardell verkar ha inga eller mycket begränsade kunskaper i de klassiska språken. Ändå går han ut med fakta om dem och använder dem som premisser till sina slustsatser. Jag har aldrig sett så många eis-egeser i en bok!

Boken handlar i stort sett om en inre konflikt Gardell upplever mellan den gudsbild han format som barn och de traumatiska händelser han varit med om vilka inte svarat mot denna bild. Genom de 300 sidorna går att skönja en kamp mellan en barnatro och ett kritiskt förhållningssätt som krampaktigt försöker hålla fast vid den gamla bilden. Dessa "kramper" använder han sedan som teologisk faktakunskap i sin bok.

Till det yttre går Gardell igenom berättelsen om Israels folk från skapelsen i sin bok. I stort sätt refererar han hela berättelsen från början till slut. Det han tar fasta på är de ställen där Gud på något sätt är inblandad. Exegetiskt lyckas han inte riktigt: han förbiser detaljer, refererar fel, läser in sådant som inte finns i texten och försöker tolka m.h.a. fakta som inget har att göra med den judisk-semitiska världen.

För att summera min åsikt om boken citerar jag Apg 17:18: Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν?

No comments:

Post a Comment