Wednesday, August 1, 2012

Korset som både enkelt, komplicerat och mysterium

Evangeliet är så enkelt att den mentalt handikappade kan förstå och bli salig. Evangeliet är samtidigt så djupsinnigt att den lärdaste måste tillstå sin oförmåga att genomskåda dess mysterium. För ett mysterium är talet om korset, ett mysterium som både skall förklaras, utredas och förstås och samtidigt  kan restlöst förklaras och begripas utan skall tillbedjas och lovprisas.


Agne Nordlander
Korsets mysterium

No comments:

Post a Comment