Thursday, August 9, 2012

Pussy Riot

Som många vet har punk-anarkist bandet Pussy Riot åtalats i Ryssland för ofredande och hederskränking bl.a. Bandet är känt för sin kritik mot den sittande Ryska administrationen och mot de "traditionella" värden som propagerars i landet, av bl.a den Ortodoxa kyrkan. Enligt Pussy Riot är Putin huvudskurken själv. För en tid sedan trängde bandet sig in i kanske den mest kända kyrkan i Mosvka; Kristus Frälsaren. De spelade en obskyr sång, i vilken de gjorde narr av kyrkan, Jungfru Maria, putin, präster etc. Denna incident ledde till åtalen.

Människorrätts organisationer som Amnesty international fördömer åtalen. I media i väst har bandet målats upp som ett slags hjälte som kämpar emot orättvisa. I Ryssland är åsikterna delade.
Läs mer om detta på LifeSiteNews.

Se video på sången bandet spelade i kyrkan.

Återger här en transkription till engelska på texten(varken texten eller själva musiken är/var vackra):


(Chorus)

St. Maria, Virgin, Drive away Putin
Drive away! Drive away Putin!
(end chorus)

Black robe, golden epaulettes
All parishioners are crawling and bowing
The ghost of freedom is in heaven
Gay pride sent to Siberia in chains

The head of the KGB is their chief saint
Leads protesters to prison under escort
In order not to offend the Holy
Women have to give birth and to love

Holy shit, shit, Lord's shit!
Holy shit, shit, Lord's shit!

(Chorus)
St. Maria, Virgin, become a feminist
Become a feminist, Become a feminist
(end chorus)

Church praises the rotten dictators
The cross-bearer procession of black limousines
In school you are going to meet with a teacher-preacher
Go to class - bring him money!

Patriarch Gundyaev believes in Putin
Bitch, you better believed in God
Belt of the Virgin is no substitute for mass-meetings
In protest of our Ever-Virgin Mary!

(Chorus)
St. Maria, Virgin, Drive away Putin
Drive away! Drive away Putin!
(end chorus)

Thursday, August 2, 2012

Kyrkan & mission

På samma sätt som elden existrar genom att brinna, exiserar kyrkan genom att brinna.

Hört på kurs under KUs sommarläger

Wednesday, August 1, 2012

Läst: Jonas Gardell "Om Gud"

År 2003 utkom Gardels bok om Guden gamla testamentet på Norstedts förlag som en följare till hans bok Jesus. Gardell säger både i förordet och i efterskriften att han inte är teolog eller forskare. Det han skriver är andras upptäckter och forskningsresultat. Gardell vill ge äran till dessa människor, men det enda han lyckas med är att ge dem skulden för en bok med osanningar! Det är min åsikt.

Varför en icke-akademiker överhuvudtaget vill ge sig inpå att göra studie på ett mycket svårt ämne med hjälp av högst akademiska källor, förstår jag inte. Utan sakkunskap är företaget hopplöst från början. Gardells metod är flummig och nästan icke existerande. Han hoppar fram och tillbaka, blandar ihop ämnen, fakta och teorier. Han använder konstiga tolkningnycklar och metoder. Närmast kan man säga att han använder sin egna post-moderna världsuppfattning för att förstå religiöst-politiska scheman från 4000 år tillbaka. Gardell verkar ha inga eller mycket begränsade kunskaper i de klassiska språken. Ändå går han ut med fakta om dem och använder dem som premisser till sina slustsatser. Jag har aldrig sett så många eis-egeser i en bok!

Boken handlar i stort sett om en inre konflikt Gardell upplever mellan den gudsbild han format som barn och de traumatiska händelser han varit med om vilka inte svarat mot denna bild. Genom de 300 sidorna går att skönja en kamp mellan en barnatro och ett kritiskt förhållningssätt som krampaktigt försöker hålla fast vid den gamla bilden. Dessa "kramper" använder han sedan som teologisk faktakunskap i sin bok.

Till det yttre går Gardell igenom berättelsen om Israels folk från skapelsen i sin bok. I stort sätt refererar han hela berättelsen från början till slut. Det han tar fasta på är de ställen där Gud på något sätt är inblandad. Exegetiskt lyckas han inte riktigt: han förbiser detaljer, refererar fel, läser in sådant som inte finns i texten och försöker tolka m.h.a. fakta som inget har att göra med den judisk-semitiska världen.

För att summera min åsikt om boken citerar jag Apg 17:18: Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν?

Korset som både enkelt, komplicerat och mysterium

Evangeliet är så enkelt att den mentalt handikappade kan förstå och bli salig. Evangeliet är samtidigt så djupsinnigt att den lärdaste måste tillstå sin oförmåga att genomskåda dess mysterium. För ett mysterium är talet om korset, ett mysterium som både skall förklaras, utredas och förstås och samtidigt  kan restlöst förklaras och begripas utan skall tillbedjas och lovprisas.


Agne Nordlander
Korsets mysterium