Sunday, December 18, 2011

Hur läsa bibeln?

Vill du gärna läsa bibeln? Men varje gång du börjar känns det som att du inte vet var du ska börja? Eller då du kommit igenom en bok vet du inte var du ska fortsätta? Har du någon gång prövat på en bibelläsningsplan eller läsa igenom bibeln från pärm till pärm?

En bibelläsningsplan, att systematiskt läsa igenom bibeln, fungerar för många. Men ofta blir det rätt tråkigt efter en tid, speciellt om det är en plan "kom igenom bibeln på ett år". Vi vill så gärna läsa, men det är tungt. Vi vet att regelbunden bibelläsning också har betydelse för det egna andliga livet och vandringen med Gud.

Professor Grant Horner har utvecklat ett system som gör bibelläsningen systematisk, effektiv och t.o.m. lätt, fastän den innefattar tio kapitel om dagen! Nyckeln är att han delat in bibelns böcker i tio olika grupper, från varje grupp läser man ett kapitel om dagen. T.ex. är grupp 1 Matteus till Johannesevangelium. Dag ett börjar i Matt 1 och dag två kap 2 osv. När man kommit igenom Johannes börjar man igen från Matt 1.

De olika grupperna innefattar olika böcker och tar olika länge i anspråk att komma igenom. På detta sätt varierar uppsättningen kapitel för varje dag. Tio kapitel om dagen verkar rätt mycket, men meningen är at läsa igenom texten utan att fundera över den särskilt mycket eller fastna vid något enskilt ord eller vers. På detta sätt går läsningen på ca 35-40min efter några veckor. Prof Horner menar att när man börjar lära sig böckerna så "börjar skriften uttolka skriften". Den blir levande på ett helt nytt sätt och eftersom det alltid kommer att vara en annorlunda uppsättning böcker för var dag, kommer nya skriftställen i kombination ge nya insikter.

Jag har nu hållit på med systemet i ca en vecka. Jag är redan totalt imponerad! Både av att jag får nya "aha-upplevelser" och att det är mycket lättare att läsa 10kap om dagen än jag trodde!

Systemet med anvisningar hittar du här. Här är en blogg med lite vidareutveckling samt kommentarer.

Om du äger en smartphone med apple eller android kan du läsa bibeln med Horners system via Youversion. Programmet ger dig automatiskt dagens bibelställen, bara att klicka sig fram!