Saturday, November 12, 2011

Har en akademisk teologi utbildning en framtid?

Killarna på den här sidan ställer den kritiska frågan om en akademisk utbildning ger blivande pastorer de verktyg som behövs i att föra Guds rike framåt.

Behöver Kyrkan ändra på kraven på utbildning för att kunna möte de behov världen och samhället ställer idag på Kyrkan?

Kolla sidan och videon!

Åbo är en rätt så internationell stad!

Dessa fyra mynt från Swasiland hittade jag på trottoaren i Åbo!