Saturday, July 23, 2011

Regelbunden bibelläsning har inverkan

Allt vi läser, ser på tv, tar in, upplever har en inverkan på oss; vem vi är och hur vi ser på saker. Naturligt har bibelläsningen en inverkan på oss. Man har nu utfört en studie på hur bibelläsning påverkar på synen på socialrättvisa etc.

För den som själv stannar upp vid Ordet regelbundet är resultatet ingen överraskning. Men spännande att se fakta eller siffror svart på vitt.

Läs själv:

Undersökningen visar även att regelbunden bibelsläsning gör skillnad. Det hjälper inte med att endast "veta vad som står" i Bibeln. Endast läsning av själva texten har en inverkan. Läs och se med nya ögon!

Några av resultaten:


  • The likelihood of Christians saying it is important to actively seek social and economic justice to be a good person increased 39 percent with each jump up the ladder of the frequency of reading Scripture, from reading the Bible less than once a year to no more than once a month to about weekly to several times a week or more.
  • Christian respondents overall were 27 percent more likely to say it is important to consume or use fewer goods to be a good person as they became more frequent Bible readers.
  • Reading the Bible more often also was linked to improved attitudes toward science. Respondents were 22 percent less likely to view religion and science as incompatible at each step toward more frequent Bible reading.
  • The issues seemed to matter more than conservative-liberal tags. In the case of another major public policy debate, same-sex unions, nearly half of respondents who read the Bible less than once a year said homosexuals should be allowed to marry, while only 6 percent of people who read the Bible several times a week or more approved of such marriages.
  • As C.S. Lewis once observed: "Odd, the way the less the Bible is read the more it is translated.

    No comments:

    Post a Comment