Tuesday, June 7, 2011

Citat av Vladmimir Lossky

"Man kan inte tolka andligheten annat än i dogmatisk form, eftersom dogmerna är den yttre uttrycksformen för andligheten och det enda objektiva vittnesbördet för en av kyrkan sanktionerad erfarenhet."

"Man kan inte förstå dogmerna utan erfarenhet, och man har inte en fullständig erfarenhet utanför sann undervisning."

Östkyrkans mystiska teologi, Lossky, Artos 1997, s. 208