Friday, March 25, 2011

DuvhökDuvhök i Åbo centrum. Ses ofta över och kring torget i jakt på duvor och kajor. Canon 40D + 70-200 f4

No comments:

Post a Comment