Friday, March 25, 2011

DuvhökDuvhök i Åbo centrum. Ses ofta över och kring torget i jakt på duvor och kajor. Canon 40D + 70-200 f4

Wednesday, March 9, 2011

Drick djupt av anden
Drick djupt av anden är en bok av Peter Halldorf från 2010. Boken är mycket fräsch och utförlig. Språket flyter på som en stadig ström, det är svårt att sätta ifrån sig boken. Man måste stoppa sig själv emellanåt för att fundera över det nyss lästa och inte bara rusa iväg med de välformulerade orden. Halldorf tar an ett mycket svårt tema i boken och lyckas strålande! Kyrkor tenderar att betona korset på andens bekostnad, eller betona anden på korsets bekostnad. Böcker om den helige Ande brukar ofta antigen vara alltför spekulerande eller torra, nästan så de dödar anden. Men halldorf lyckas med att både vara intressant, medryckande men också ha innehåll och kunskap som verkar komma av en lång relation med Gud och anden. Halldorg hämtar in kunskap från urkyrkan, kyrko- & ökenfäder samt från moderna teologer inom pingstkyrkor och evangeliska. En harmoni och balans finns i boken och både den nyomvände och den som varit troenden länge torde ha något att häta från boken. Boken kostar ca 5€ som pocket.

Ungdomens Kyrkodagar

Mina foton från UK 2010 finns här.

Vinterfåglar

Smoking kills.

Suurtehoruisku


Gammal suurtehoruisku till låns under tiden som den egentliga är på service.

RunebergstårtaFrun bakade en runebergstårta. En stor en.