Sunday, December 18, 2011

Hur läsa bibeln?

Vill du gärna läsa bibeln? Men varje gång du börjar känns det som att du inte vet var du ska börja? Eller då du kommit igenom en bok vet du inte var du ska fortsätta? Har du någon gång prövat på en bibelläsningsplan eller läsa igenom bibeln från pärm till pärm?

En bibelläsningsplan, att systematiskt läsa igenom bibeln, fungerar för många. Men ofta blir det rätt tråkigt efter en tid, speciellt om det är en plan "kom igenom bibeln på ett år". Vi vill så gärna läsa, men det är tungt. Vi vet att regelbunden bibelläsning också har betydelse för det egna andliga livet och vandringen med Gud.

Professor Grant Horner har utvecklat ett system som gör bibelläsningen systematisk, effektiv och t.o.m. lätt, fastän den innefattar tio kapitel om dagen! Nyckeln är att han delat in bibelns böcker i tio olika grupper, från varje grupp läser man ett kapitel om dagen. T.ex. är grupp 1 Matteus till Johannesevangelium. Dag ett börjar i Matt 1 och dag två kap 2 osv. När man kommit igenom Johannes börjar man igen från Matt 1.

De olika grupperna innefattar olika böcker och tar olika länge i anspråk att komma igenom. På detta sätt varierar uppsättningen kapitel för varje dag. Tio kapitel om dagen verkar rätt mycket, men meningen är at läsa igenom texten utan att fundera över den särskilt mycket eller fastna vid något enskilt ord eller vers. På detta sätt går läsningen på ca 35-40min efter några veckor. Prof Horner menar att när man börjar lära sig böckerna så "börjar skriften uttolka skriften". Den blir levande på ett helt nytt sätt och eftersom det alltid kommer att vara en annorlunda uppsättning böcker för var dag, kommer nya skriftställen i kombination ge nya insikter.

Jag har nu hållit på med systemet i ca en vecka. Jag är redan totalt imponerad! Både av att jag får nya "aha-upplevelser" och att det är mycket lättare att läsa 10kap om dagen än jag trodde!

Systemet med anvisningar hittar du här. Här är en blogg med lite vidareutveckling samt kommentarer.

Om du äger en smartphone med apple eller android kan du läsa bibeln med Horners system via Youversion. Programmet ger dig automatiskt dagens bibelställen, bara att klicka sig fram!

Saturday, November 12, 2011

Har en akademisk teologi utbildning en framtid?

Killarna på den här sidan ställer den kritiska frågan om en akademisk utbildning ger blivande pastorer de verktyg som behövs i att föra Guds rike framåt.

Behöver Kyrkan ändra på kraven på utbildning för att kunna möte de behov världen och samhället ställer idag på Kyrkan?

Kolla sidan och videon!

Åbo är en rätt så internationell stad!

Dessa fyra mynt från Swasiland hittade jag på trottoaren i Åbo!


Friday, October 7, 2011

Photochallenge

Tillsammans med några foto-intresserade vänner har vi startat en blogg. Bloggen fungerar som media för vår foto-utmaning. Varje vecka har vi ett tema, var och en av oss knäpper en bild under temat och laddar upp bilden på bloggen.

Detta gör vi för att ha roligt, för att utvecklas som fotografer, utmana oss själva och försöka visa världen genom våra ögon för andra.


Check it out!

Monday, August 15, 2011

Worshiphouse media

Det finns en firma som heter "worshiphouse media" i USA. De producerar kortfilmer för församling och kyrka. I filmerna behandlar de allt från synd, försoning, evangeliet till äktenskap och skapelsen.


Filmerna är välgjorda och man kan se dem gratis på nätet. De går även att köpa för 10-20 USD st.


Fint och tilltalande sätt att presentera kristen tro!


Kolla själv in på worshiphousemedia.com!


Här är länk till två videon:


Under kan tydligen ske...

Läs vad Pernilla skriver om det som hände i en tågvagn på sin blogg.


Under kan tydligen ske...

Saturday, July 23, 2011

Regelbunden bibelläsning har inverkan

Allt vi läser, ser på tv, tar in, upplever har en inverkan på oss; vem vi är och hur vi ser på saker. Naturligt har bibelläsningen en inverkan på oss. Man har nu utfört en studie på hur bibelläsning påverkar på synen på socialrättvisa etc.

För den som själv stannar upp vid Ordet regelbundet är resultatet ingen överraskning. Men spännande att se fakta eller siffror svart på vitt.

Läs själv:

Undersökningen visar även att regelbunden bibelsläsning gör skillnad. Det hjälper inte med att endast "veta vad som står" i Bibeln. Endast läsning av själva texten har en inverkan. Läs och se med nya ögon!

Några av resultaten:


 • The likelihood of Christians saying it is important to actively seek social and economic justice to be a good person increased 39 percent with each jump up the ladder of the frequency of reading Scripture, from reading the Bible less than once a year to no more than once a month to about weekly to several times a week or more.
 • Christian respondents overall were 27 percent more likely to say it is important to consume or use fewer goods to be a good person as they became more frequent Bible readers.
 • Reading the Bible more often also was linked to improved attitudes toward science. Respondents were 22 percent less likely to view religion and science as incompatible at each step toward more frequent Bible reading.
 • The issues seemed to matter more than conservative-liberal tags. In the case of another major public policy debate, same-sex unions, nearly half of respondents who read the Bible less than once a year said homosexuals should be allowed to marry, while only 6 percent of people who read the Bible several times a week or more approved of such marriages.
 • As C.S. Lewis once observed: "Odd, the way the less the Bible is read the more it is translated.

  Tuesday, June 7, 2011

  Citat av Vladmimir Lossky

  "Man kan inte tolka andligheten annat än i dogmatisk form, eftersom dogmerna är den yttre uttrycksformen för andligheten och det enda objektiva vittnesbördet för en av kyrkan sanktionerad erfarenhet."

  "Man kan inte förstå dogmerna utan erfarenhet, och man har inte en fullständig erfarenhet utanför sann undervisning."

  Östkyrkans mystiska teologi, Lossky, Artos 1997, s. 208

  Saturday, April 2, 2011

  Friday, March 25, 2011

  Duvhök  Duvhök i Åbo centrum. Ses ofta över och kring torget i jakt på duvor och kajor. Canon 40D + 70-200 f4

  Wednesday, March 9, 2011

  Drick djupt av anden
  Drick djupt av anden är en bok av Peter Halldorf från 2010. Boken är mycket fräsch och utförlig. Språket flyter på som en stadig ström, det är svårt att sätta ifrån sig boken. Man måste stoppa sig själv emellanåt för att fundera över det nyss lästa och inte bara rusa iväg med de välformulerade orden. Halldorf tar an ett mycket svårt tema i boken och lyckas strålande! Kyrkor tenderar att betona korset på andens bekostnad, eller betona anden på korsets bekostnad. Böcker om den helige Ande brukar ofta antigen vara alltför spekulerande eller torra, nästan så de dödar anden. Men halldorf lyckas med att både vara intressant, medryckande men också ha innehåll och kunskap som verkar komma av en lång relation med Gud och anden. Halldorg hämtar in kunskap från urkyrkan, kyrko- & ökenfäder samt från moderna teologer inom pingstkyrkor och evangeliska. En harmoni och balans finns i boken och både den nyomvände och den som varit troenden länge torde ha något att häta från boken. Boken kostar ca 5€ som pocket.

  Ungdomens Kyrkodagar

  Mina foton från UK 2010 finns här.

  Vinterfåglar

  Smoking kills.

  Suurtehoruisku


  Gammal suurtehoruisku till låns under tiden som den egentliga är på service.

  Runebergstårta  Frun bakade en runebergstårta. En stor en.