Wednesday, April 1, 2009

KAUL


På helgen deltog jag i KAULs första helg. KAUL står för Kyrkans Akademi för Unga Ledare och vill inspirera unga att bli bra kyrkliga ledare. Det kommer att bli två studiebesök, ett till Stockholm och ett till London.

Under den här första helgen lärde vi känna varandra och ledarna. Vi är 10 deltagare och 5 ledare. Helgen hade högt tempo med mycket undervisning i att förstå sig själv som ledare, växa i sin relation till Gud och i ledarskap. Dessutom hade vi privata samtal med en mentor. Mycket lovsång & bön ingick såklart! =D

Undervisningen var mycket bra, vi fick en introduktion till Myers-Briggs personlighetst test & typer för att kunna förstå hur vi själva och andra fungerar som ledare och således kunna fungera bättre i ett ledarteam. Faktiskt bra! Har nu under början av veckan gått omkring och funderat på vilka bokstavskombinationer människor i min omgivning är..och det har faktiskt hjälpt lite att förstå dem! =D

KAUL helgen var fantastisk och det är ett härligt gäng som är med det i här pilot projektet! Väntar helt för fullt på Stockholms resan i slutet av April!

No comments:

Post a Comment