Tuesday, February 17, 2009

godisimaginary.com

Stötte på en hemsida på internet som ställer upp 50 bevis emot Guds existens! Personerna bakom sidan har gjort ett ärligt fösök i att förneka Guds existens.

Men de har nog missat lite! Inte ett enda av bevisen håller! Alla bevis de har, kunde lika väl vara bevis för Guds existens. De flesta bevisen är inte ens ordentligt genomtänkta och är mycket snäva i perspektiv och synsätt! Bakgrundsforskininge haltar..mycket..

De kunde pröva på att läsa t.ex. Stefan Gustavssons böcker(1) eller Lee Strobels böcker(2); i dem förklaras det på ett enkelt och lätt förståeligt sätt varför Guds existens är det mest logiska!

Men som Paulus säger så verkar Guds visdom vara en dårskap för världen!(3)


1. Stefan Gustavsson: Kristen på goda grunder(1997)
Gör som Gud, bli människa(2006)
2. Lee Strobel: Fallet Jesus(2006)
Fria eller fälla (2003)
3. 1 Kor 1:18

No comments:

Post a Comment