Thursday, February 5, 2009

Dagens citat

Frågan är inte vilken väg
vi ska vandra
utan vem vi följer.

Charles Ringma

No comments:

Post a Comment