Tuesday, September 16, 2008

FBK träningar: grundklarering

Igår var det FBk träningar med temat grundklarering(alltså man drar en massa slangar på ett visst sätt). Vi gjorde klareringen i flere omgångar med olika mål. Första gången helt vanligt, andra gången upp till ett fönster på andra våningen längs stege. Tredje gången upp på taket längs stege.

Två första gångerna var jag släckningsman #2 dvs jag skötte all röjning. Det var ganska roligt att ta sig upp för en stege och in genom ett fönster på 40x70 cm med full rökdykarutrustning(
släckningsdräkt, rep, lampa, rökdykaragregat...). Huve före bara in genom fönstret och resten sen efter! =D

På lördag blir det ÖNB hemliga tävlingar i Hammars. När det är hemliga tävlingar så kommer laget(6 man) till tävlingsområdet med släckningsbil. Får en rad med uppgifter som skall klarars av på rätt sätt(enligt läroboken i brandman skills) och på tid. Laget med den bästa tiden vinner. Får se vad som väntar på lördag. =P

No comments:

Post a Comment