Monday, August 11, 2008

Skogsrestaureringstalko på Mickelsörarna

På måndagen åkte jag, Magnus och Lotta med ett tidigt tåg till Bennäs där Ralf hämtade oss med bil. Från bil bytte vi till båt i Malax för en timmes lång färd ut till Mickelsörarna. Vi bodde på en nedlagd kustbevakningsstation som numera ägs av Forststyrelsen. Från stationen som var vårt hem under en vecka åkte vi ut till de olika holmarna för att bygga och sjösätta lommflottar på sjöar. Dessutom restaurera vi ekonomiskog genom att fälla och ringbarka tallar. På detta sätt skapade vi dödved och gläntor i skogen så att lövträden få lebensraum.

Jag höll för det mesta i motorsågen och vi undvek större missöden. Det enda som gick sönder eller skadades var vår verktygslåda som blev under en stor tall. Tallen föll tre meter åt höger från det hållet dit den skulle falla. Men som tur var det bara lite plast som skadades. Vi fällde närmare 150 träd och ringbarkade säkert dubbelt fler. Resultatet syns först om några år.

Dessutom byggde och sjösatte vi lommflottar i sjöar inne på holmarna. Med andra ord så täckte vi flottar byggda av trä och styrox med gungly, rodde ut dem på lämpligt ställe och förankrade dem i botten. Förhoppningsvis hittar någon smålomm ett nytt åt sig på någon av dessa flottar.

Bara jobb blev det inte heller, såklart så såg vi även på fåglar. En kväll så åkte vi ut till några skär där silltrutar håller till. Förutom dem så såg vi varje dag havsörnar, sparvhökar, tornfalkar, lärkfalkar, skräntärnor. Dessutom fick jag syn på en skärpiplärka!

Så alltsom allt var det en riktigt lyckad arbetsvecka(jag skulle nog inte kalla det arbete att få vara ute i skärgården en hel vecka) men nog var jag trött när jag komm hem.
Det var nog av flummeri för dem här gången...

No comments:

Post a Comment