Wednesday, June 11, 2008

Inträdesförhör

Som redan nämnt var jag på inträdesförhör till Teologiska fakulteten vid Helsingfors Universitet. På fakultetens hemsida står det nu att det hade anmält sig 686 personer till provet och att 430 personer visade sig på provet. 244 av de sökande var kvinnor. 200 sökande tas in. Resultaten kommer den 18.7.
Förra året var det 711 anmälda och 499 som skrev provet.

1 comment: