Wednesday, April 23, 2008

Död koltrast


Hittade på jobbet en död koltrast. Inga yttre skador, nacken intakt som om den bara trillat av grenen.

No comments:

Post a Comment