Tuesday, March 4, 2008

Brandvideon..

Går nu släckningsmanna kurs dvs grunderna i släckningsteknik. På kursen går vi igenom brandfaser. Här är några relaterade videon.

Brandgasernas övertändning när de inte längre kyls ner, sett inifrån branden.

Det första brandkåren gör när de tar sig in i ett brinnande utrymme är att kyla ner brandgaserna, dvs röken. För att övertändningen inte skall ske..sen först släcker man den egentliga brandhärden som kan vara förvånansvärd liten. Så här går det oftast när man öppnar dörren till ett brinnande hus, det kommer in mera syre och en låga (pistoliekki) kommer ut.

ATEX eller dammexplosion.

Laptop brinner.

Rökdykar träning sk. "kontti harjoitus" och rökdyknings övning

Material från Kuopio Alarmcentral

Bilbrand

No comments:

Post a Comment