Thursday, February 28, 2008

Heikki

Heikki = radio namnet för mellersta- och östranylands alarmcentral som finns i Heikinmäki i Kerava.
Igår besökte vi den med brandkåren, vi var sju stycken. Uppe på jordytan syns bara en infart, själva alarmcentralen ligger på 150 m djup inne i berget. Utrymmet är byggt så att man under en storolycka(kärnavfall, krig...) skall kunna upprätta en helt isolerad ledningscentral där.

Inne i berget finns verkligt fina faciliteter, allt från konferensutrymmen till gym och själva nödcentralen. Vi fick en grundlig genomgång av alarmcetralen uppgifter, funktionsmönster och utrymmen. Det mest intressant var så klart att se själva hallen där operatörerna sitter och dit alla nödsamltal kommer. 7-9 tjänstemän tar emot i genomsnitt 50 samtal per timme och vidarebefodrar nödropet sedan till rätta enheter. Såklart kommer det också inte pizzabeställningar och andra onödiga samtal.=P

No comments:

Post a Comment