Sunday, January 6, 2008

Trettondag

Idag medverkade jag i Trettondagens högmässa i Lilla kyrkan. Två teologiemagistrar vigdes till präster. Jag bar korset i processionen. Det var en fin mässa och biskop Gustav Björkstrand höll en verkligt bra predikan om trettondagen, prästämbetet, kyrkans aktuella situtation och om evangeliet i människors liv.
Allt gick annors riktigt fint, förutom att jag slog korset i takkronan(igen).

No comments:

Post a Comment