Tuesday, October 16, 2007

Charge my Heart

På veckoslutet deltog jag i Charge my Heart - lägret. Lägret var en förberedelse för Borrockfestivalen som går av stapeln den 9 februari i konstfarbriken. På lägret arbetade ca 80 pers. i olika verkstäder, själv hittade jag mig i verkstad för att tillverka internet sidor.

Ursprungligen var det mening att jag skulle delta i en verkstad för bön och självavård. Men till den var det endast två anmälda. Verkstaden ordnades därför endast halvt, dvs två arbetspass. Under det ena passet berättade Ulla-Christina Sjöblom om bön och under det andra sjukhuspastor Hensik Weckström om själavård. Båda var givande.

Förutom detta hade vi såklart mycket urkul läger program, trevlig gemenskap och Outis goda mat.

Bara för att jag inte skall hinna tröttna på läger så åker jag imorgon på församlingens barnläger som hjälpledare och på veckoslutet deltar jag i Action07-konferencen. Såklart har alla lärare varit vänliga och gett många uppgifter över höstlovet.
Nästa vecka blir det uppbåd, studia-mässa och bokmässa.

No comments:

Post a Comment