Friday, August 24, 2007

Tomtkryssning

Borgå medborgar institut har börjat med tomtkryssning det här läsåret. Tomtkryssning eller gårdplanskryssning betyder att man försöker höra eller se så många fågelarter som möjligt från sin egen gård. Observationerna rapporterar man sedan på en hemsida.

Jag anmälde mig med, men är lite skeptisk.Undrar om det skall bli till något. Varken fågelförening eller andra dylika har blivit informerade eller inblandade. Får hoppas på att det finns deltagare!

Så om du känner på dig att det bor en liten fågelvän i dig och du skulle vilja raportera vilka fåglar du ser på egen gård, kom med!

No comments:

Post a Comment