Monday, August 20, 2007

Borde student examen slopas?

Dagens fråga på x3m communityn löd: Borde student examen slopas? Det är en fråga värd att ställa! Tycker inte att den borde slopas, men att den skulle kunna reformeras. Nu mäter den endast kunskap man lyckats lära sig(memorera) genom läsning. Ett vitsord av denna typ ger ingen egentlig bild av vad någon egentligen kan! T.ex. kan jag memorera en hel sida ur en lärobok utan att egentligen veta vad texten handlar om! och glömma det direkt efter provet.
Därför tycker jag att studentbetyget också skulle kunna ges mindre värde. Om man vill börja skola om sig senare i livet som typ 35 åring så är det studentexamens betyget som gäller. Då har jag och de flesta andra hunnit glömma långt över hälften av allt det man kunnat när man gjort proven.

Men samtidigt tycker jag att ha flera krävande prov i några ämnen är mycket bra! Man måste tvinga sig att repetera viktigt fakta och måste försöka få en helhetsbild i vissa ämnen.
Det var dagens flummeri om studentexamen som snart även drabbar mig.

1 comment:

  1. Jepp. O d försöker ja visa genom min tysta protest som går ut på att int läsa någo mycke...

    ReplyDelete