Tuesday, May 29, 2007

UV vandring

På söndagen företog UV gänget en vandring i det natursköna Repovesi. Alltsom allt var vi 17 pers, så rätt många. Jag läste kartan och vi tappade inte bort oss. =)Vädret var på vår sida, soligt och varmt: min klocka visade +26 grader! Det gick mycket vatten åt! Lite traskande i nationalparken, grillande och ett svalkande dopp för mig i en sjö. Vi höll några andliga pauser och begrundade skapelsen omkring oss. Härligt!=P Dessutom fick jag syn på en tretåig hackspett. =P En mycket fin observation. Hoppas vi får göra en liknande grej igen nästa år..

Saturday, May 26, 2007

Fossil ön


Några dagar sedan kom en buss last med naturvetare hem från en långexcursion till Gotland. Trötta,men fyllda med nya upplevelser, likaså jag. Under en vecka åkte vi omkring på ön för att bekanta oss med den fina natur som finns på Gotland. Vi hade egen buss och vår toppen chaffis Bjarne vid ratten. Förrän vi ens kommit till Gotland, på vägen söderut mot Nynäshamn stannade vi i Alhagens våtmarksområde. Ett mycket fint våtmarks område med bäver, fåglar och stora vinbergssnäckor.
På Gotland bodde i på orienteringsklubben Raukens gård, intill en golfbana, i tält såklart. Därifrån åkte vi sedan ut på färder till olika hörn av ön. Första dagen när vi anlände besökte vi lummelunda grottorna; ett flere kilometer långt grottsystem. Den andra dagen åkte vi ut till Stora Fårö, en ö några kilometer utanför Gotland med helt annorlunda miljö. Ön omgärdas av högklintar och är förövrigt mycket karg, men vacker. PÅ bergsväggarna ser man tusentals sillgrisslor och tordmular häcka. På ön växer dessutom många olika arter orkidéer.
Följande dag besökte vi Gervide gård i Sjonhem. På gården finns flere tiotals Gotlandsruss, svin,olika fåglar, emuer, strutsar och lamor. Det allra bästa var nog när hela gruppen kunde gå in mitt ibland en hästflock på ca 30 individer. Mannen som äger gården är som en trollkarl med djur, alla lydde honom och djuren var väldigt vänliga. Han kunde t.o.m. gå in bland sina strutsar! Efter gården besökte vi den medeltida Hansa staden Visby. Lite vandring på dess gator och en o annan instickar ei butiker.
Följande dag besökte vi sydspetsen och Lars Jonsson museum och Naturum. Nära intill muséerna fanns en vacker medeltida kyrka med helt fantastisk akustik. På sydspetsen spanade vi dessutom in "Hoburgs gubben" som är en rauk, personligen tycker jag inte att den var värst imponerande. Dessutom stannade vi vid någrafågellokaler den dagen. Den sista dagen på ön besökte vi igen en annan ö, nämligen Fårö. Fårö ligger norr om Gotland och har en mycket karg och buskig miljö. Där finns bl.a. många raukar.
Efter allt detta som inte går att beskriva så bra i ord måste vi packa ihop tälten och ta Gotland farväl. En mycket fin ö som jag gärna besöker igen.

Thursday, May 24, 2007

Skatan

En skata tog just en talgoxe unge på vår gård. Flere talgoxar jagade skatan men utan reslutat. Såg ungen för en kort stund i skatans nädd då denne flög iväg.

Monday, May 14, 2007

Körkort!

Nu har jag fått andra delen av mitt körkort. Hade min lastbils-inssi idag, körde med Guy Kullberg. Det var en mycket kort provkörning, från besiktningskontoret ner till Näse Esso och tillbaka! =P Så nu har jag BC-kort!=P

Sunday, May 13, 2007

samhällsfilosofi

Går för tillfället en nätkurs i samhällsfilosofi. Med mina senaste uppgifter skickade min lärare en verkligt hemsk länk!

Nu var det hänt!

För första gågen i mitt liv har jag sett på Eurovisionen. En riktigt trevlig upplevelse i trevligt sällskap! Tack människor för den kvällen! Låten som vann var bra också. Många...hmm...roliga låtar var också med, man kunde skratta åt Ukraina och Frankrike och blev upppiggad på samma gång. Fast undrar vilken förvrängd bild människor kommer att ha av Finland efter alla mellanprogrammen. =P

Thursday, May 10, 2007

Packning!Snart bär det av mot Gotland. Det blir en hel del mera att ta med sig än på resan till Tyskland. Allt, utom tältet och liggunderlaget, skall ner i rinkan på 80 l och en liten kamera ryggsäck.

Saturday, May 5, 2007

Tornien taisto

Idag (5.5) har den traditionella tävlingen "tornien taisto" hållits. Själv deltog jag i BNFFs lag i Svinö tornet. Efter åtta timmars intensiv spaning kom vi upp till 78 arter, som är helt okei. Det var en ganska kylig morgon med nordlig vind riktigt på morgonen. Vi hade inga ovanliga arter, "bara" de vanliga.
Under dagens lopp hade vi flere besökare i tornet,bl.a.Uusimaas reporter.

Thursday, May 3, 2007

Besök till koncentrationslägren med skolanKursen kulminerade i en resa till Koncentrationsläger i Tyskland och Polen. Förutom lägren hann vi göra och besöka en hel del annat.
Från Finland åkte vi på fredag kväll söderut med färja; resan tog över ett dygn med hård sjögång på norra östersjön. Färjan anlände sent på kvällen till Rostock där vi även spenderade natten i ett lokalt hotell för att följande morgon fortsätta mot koncentrationslägren Ravensbrück och Sachenhausen.
Ravensbrück var ett läger för kvinnor och drivet at kvinnor, endast den högsta kommendanten var en man. Kvinnorna arbetade i närbelägna fabriker. Endast en liten del av lägret fanns kvar idag. Endast några baracker, fängelset, brännugnarna och platsen där fångarna räknades. Ett speciellt ställe var den s.k. döds gränden. En liten och smal gränd mellan tegelhus, dit fångarna kördes in. Där skulle de springa av och an medan vakterna sköt på dem från olika skottgluggar. Bara för sadistiskt nöje.
Sachenhausen igen var ett läger för män, speciellt sovjetiska krigsfångar och politiska fångar. Lägret var uppbyggt som en triangel, så att man från porten och huvud vakttornet kunde överblicka hela lägret. Fångarn arbetade även här i närbelägna fabriker. En del fångar fick till uppgift att ”testa” skor som tyska stridsmakten utvecklat. Intill Huvudporten fanns det en halvcirkel formad bana med varierande underlag, t.ex. bestod en strecka av grus, en annan an stora stenar och en tredje av sand. Mha att variera rutten kunde man få olika resultat. Fångarna skulle springa runt banan 12h om dagen med endast några korta pauser. Skorna de testade fick de på måfå, alltså var de oftast fel storlek och kunde sakna snören.
Hela lägret var omgärdat med förutom mur dubbel elektrifierad taggtråds stängsel. Vakterna brukade ibland för nöjets skulle ta någon fånges mössa och slänga den på andra sidan stängslet. Sedan stängde man av strömmen och lät fången ta sig igenom taggtråden. Detta medförde såklart allvarliga sår. När fången sedan började ta sig tillbaka genom stängslet sattes strömmen på igen och fången brann ihjäl av 2000 V, medan vakterna tittade på. På läger sjukhuset genomfördes även gyrmma medicinska experiment; man testade bl.a. olika vaccin. Alltså först injicerades sjukdomsalstraren och när den spridit sig så injicerade vaccinet som oftast gjorde det hela värre. Dessutom blev vi visade resterna av gaskamrarna och brännungnarna, där det s.k. sonderkommandot jobbade, ss-trupperna hade sprängt dem när de lämnat lägret och endast rester återstår idag.
Vi höll även här en kort minnestund för offren och fångarna på lägret.
Efter besöken på lägren åkte vi inte till Berlin där vi skulle stanna de två följande nätterna. Hotellet låg riktigt i centrum av Berlin och erbjöd ett gott uppehälle. På måndagen hade vi en guide som förde oss med buss runtomkring för att se Berlins sevärdheter. Vi såg bl.a. Berlin muren eller resterna av den, Checkpoint Charlie, Olympia stadion, Brandenburg porten och många andra historiska platser. Efter turen kunde var och en röra sig fritt i Berlin, många sökte sig till olika butiker, som KaDeVe, andra tog sig till muséer, zoo eller bara slappade på något café. Berlin erbjöd även program nattetid för intresserade. Jag och Claus utforskade även stadens nattliv: vi hittade många husmöss, sorkar och t.o.m. en vildkanin.
Följande morgon bar resan av mot Polen; efter en kort kontroll vid gränsen fick vi tillstånd att åka in i landet och mot Krakow. Till Krakow, som ligger i södra delen av Polen och som varit huvudstad, kom vi efter en lång dag i bussen. Hotellet som skulle ligga riktigt i centrum visade sig i verkligheten ligga nästan fyra kilometer ifrån. Hotellet, som tidigare fungerat som mental sjukhus, kom som en chock för de flesta. Men där tillbringade vi ändå tre nätter. Följande dag besökte vi resans huvudmål: KL Auswitz 1 och KL Auswitz II Birkenau. På lägren hade vi en sex timmar lång guidning, tre timmar på respektive läger. Vi började med Auswitz 1 som består av gamla polska militär baracker. In genom porten med den ironiska texten ”Arbeit Macht Frei” (betyder ung. arbete skall gör dig fri). På lägret hölls politiska fångar och sovjetiska krigsfångar som arbetade på fabriker i närheten. Några av barackerna hade omvandlats till muséer med olika utställningar. I en barack berättades det om själva lägren, deras uppkomst etc. I andra hur fångarna levde i barackerna dvs. så uselt som möjligt.
En annan visade en liten liten del av de ägodelar judar hade haft med sig. Ett helt rum fylldes av resväskor, med namn och adress på varendaste en. I ett annat rum fanns allehanda borstar, kärl, glasögon, klädesplagg och bönemantlar.
När judarna och andra anlände till lägren sorterades de i arbetsföra och icke
arbetsföra människor. De icke arbetsföra marscherades direkt till gamskammrarna,
Inom några timmar efter att de anlänt till lägret var de aska. Före människorna föstes in i gaskammrarna ombads de att ta av sig kläderna, märka sina ägodelar noga och sedan gå in i de stora hallar som sades vara duschar. Nazisterna hade t.o.m. byggt
stora behållare helt som om de varit fulla med vatten. I verkligeheten packade man gaskammrarna fulla med människor och sedan hälldes gasen Cyklon-b in. När temperaturen stigit över 27 grader förgasades cyklon-b kornen. Inom 15 var alla döda. Sedan ryckte sonderkommandot in, ryckte ut guldtänder och rakade bort allt hår varefter de brände kropparna. De som valts till arbetsföra, fick gå till sauna-byggnaden. Där gav de ifrån sig alla sina ägodelar, duschades, registrerades och tillgavs sina lägre uniformer. Alla dessa ägodelar och hår som blivit kvar efter båda grupperna lagrades i baracker för att skickas till Tyskland och återanvändas. Människo håret användes till att göra tyg. Den sista montern i baracken, var just fylld med det, människo hår. Ett halvt rum. Hela sju ton.
Dessutom visades vi fängelset på lägret. Här finns bl.a. den cell där prästen Maximilian Kolbe sattes för att svälta ihjäl. Där fanns verkliga tortyr celler också. T.ex. om någon fånge gjort något orätt, som tagit lite mer bröd åt sig så kunde denne hamna i en ”stå” cell. Alltså en cell på ca 70cm x 70cm dit fyra personer sattes in för en natt. In måste de krypa via en liten lucka vid golvet. Efter att ha stått en hel natt(om inte flere) utan sömn sattes de på dagen återigen i arbete.
På KL Auswitz II Birkenau fanns det baracker och återigen baracker. Vi såg några baracker och vakttornet vid ingången. Under vakttornet går järnvägen som leder rakt till gaskammrarna. Här stannade tåget och de kommande fångarna steg ut och delades in i arbetsföra och icke arbetsföra. Vi såg dessutom de sprängda gaskammrarna och ett minnesmärke som byggts på platsen. Där höll vi en lite minnesstund.
Kvällen tillbringades inne i den idylliska medeltida stadskärnan. Staden erbjöd mat i alla sorter, butiker, sevärdheter och ett färgsprakande nattliv.
Följande dag, torsdag, besökte vi en saltgruva i Wielitska ca 15 km utanför Krakow. På platsen har det funnits en saltgruva sedan 1000 år tillbaka. Idag bryter man inte längre salt i gruvan och en del har omvandlats till ett muséum som idag besöks av ca 7000 personer per dag. En turist rutt på ca 3 km har byggts ut i gruvan. Under rutten ges det en inblick i hur gruvarbetet sett ut under de 1000 år gruvan fungerat. Dessutom finns det rikligt med skulpturer och olika salar, allt gjort i salt. Det finns t.o.m. en hel kyrka och en liten sjö i gruvan. Som mest befann vi oss ca 250 muh. Efter den uppfriskande vandringen i den svala gruvan,dådet var soligt och 20 grader varmt ute, gick några elever och lärare på guidad rundvandring i Krakow.
I den gamla staden Krakow finns Påven Johannes Paulus II hemkyrka och ca 150 andra kyrkor som alla är än i användning. Härliga gamla hus, en jättelik saluhall och jungfru Maria Basilisk.
På morgonen efter den tredje natten i Hotell Start startade vi vår resa norrut. Vägarna i Polen var stockade, men slutligen kom vi via Warzava till den Litauiska gränsen på kvällen. Sent på natten anlände vi till Kaunas, där vårt hotell var beläget. Efter vissa små svårigheter hittade vi dit och kunde krypa in under täckena. Resan fortsatte igen norrut på morgonen efter ett stadigt morgonmål på hotellet. Under dagen körde vi igenom Lettland och Estland för att sedan ta oss med färja från Tallinn till Helsingfors. I Tallinn hade det pågått upplopp under några nätter och konsekvenserna syntes som söndriga fönster och skotthål. Men säkert kom vi ändå hem med en Tallink färja och sedan med Bussen till Nickby via Söderkulla och Borgå, med en rejäl polsk flunssa i bakfickan. Som fågelskådare såg jag även en och annan fågel under resan, bl.a. vit stork, glada, ormvråk och svart rödstjärt.
En riktigt trevlig resa i sig, med ruskiga platser. Det vi såg och upplevde går inte att beskriva i ord. Därför säger jag bara: besök lägren och begrunda det som hänt där! :’<