Friday, February 2, 2007

Kyrkpressen

Förra veckan deltog jag som delegat i Ungdomens Kyrkodagar, tydligen har kyrkpressenvarit på plats. På s 13 i Kp 5/07 står det en del grjer.Dessutom har jag lyckats med att fastna på bild. Vi håller på med att bygga en människopyramid på Fria Förmågorskväll, jag är underst tredje från vänster. =D
Dessutomärdet mycket skrivet om vår nya biskop Gustav Björkstrand som höll en verkstad påUK.

No comments:

Post a Comment