Wednesday, February 28, 2007

Fågelstationen på söderskär skall stängas

I dagens Bbl (28.2) står det att fågestationen på Söderskär skall stängas. Forskiningen där har pågått länge och viktigt forskningsresultat kommer nu att gå förlorat. Dessutom blinkart stora frågetecken efterföljt av utropstecken i mitt huve rörandefyrbygget och fågelhäckningen. Hur skall det nu gå när Hario och andra ornitologer inte är där mera och ser till att fyrrenoveringen inte skadar häckningen? Lite positivt fanns det också i artikeln, renoveringen på fyren kommer nu att bli långsammare och stämningen i texten var sådan att kanske all turism under landstigningsförbudet kommer att förbjudas. Det gillar säkert de ruvande ådorna. =P

No comments:

Post a Comment