Tuesday, February 6, 2007

Dikttävling


Nyligen ordnades det en dikttävling i min skola, Borgå Gymnasium, till minne av J.L. Runeberg. Såklart var jag inne med ett bidrag. Priset delades ut på runebergsdagen, i vår skola. Annie Gabriellson vann tävlingen med sin dikt "musslan". Selma Breitenstein och jag fick var sitt hedersomnämnandeför våra dikter. Som pris fick vi boken "J.L. Runeberg i Borgå Gymnasium av Folke Nyberg. Borgå Bladet skrev på sina kultur sidor om denna lilla dikttävling på tisdag och onsdag.

BORGÅ GYMNASIUMS SKRIVARTÄVLING IV
RUNEBERGSDAGEN 5.2.2007

HEDERSOMNÄMNANDE

Prisnämndens motivering:

Linus Stråhlmans dikt TYSTNADEN uppvisar ett drivet poetsikt bildspråk. Dikten är inget man skall hasta sig igenom, för den öppnar sog först när man läser den långsamt. Då avtecknar sig en mosaik av motsatser och fina språkbilder som väcker nua associationer

Gratulerar! Tävlingsjuryn Egil Green ordförande
Bodil Lund
Christer SandvikTystnaden.
den är inte alls tyst!
ett mäktigt dån
av inga ljud
alla ljud
en sprängande .tystnad
.mäktigt. som ett vattenfall
som en kyrksal
som en tystnad
.inga ljud.
.alla ljud.
.inget ljud.
.tystnad.

No comments:

Post a Comment