Thursday, December 14, 2006

Sandviks samlade 2

Här följet lite till av Sandviks uttryck samlade av min vän Robin:

"voluminös"
"rubricera"
"verifiera"
"färdig tugad substans"
"uppdagas"
"stick i stäv"
"aktualiseras"
"kurant"
"interferrera"
"fordomdags"
"gängse sätt"
"exemplifiera"
"omdömesgill"
"häromsistens"
"diagrammatiskt"

1 comment: