Sunday, December 10, 2006

När man skall förklara varför man har ett ostädigt och kaotiskt rum är det bra att kunna lite kemi och fysik och peka på entropi och minimienergi principen. Man kan inte bryta mot naturlagarna heller.

No comments:

Post a Comment